ana sayfa
GENEL MUHASEBE
meriç  eğitim
Muhasebenin temel kavramları ve muhasebe sistemleri Bilanço esasına göre kayıt tutmanın esasları Tek Düzen Hesap Planı uygulamaları ve günlük kayıtlar Mali tabloların çıkarılması ve yorumlanması
ÖN MUHASEBE
meriç  eğitim
Genel muhasebe ve ön muhasebe ilişkisi Kartların ayrıntılı açılması ve kullanımı Günlük evrakların oluşturulması Ön muhasebe raporlarının ayrıntılı alınması Genel muhasebe ile bağlantı
ŞİRKET SİMÜLASYONU
meriç  eğitim
Gerçek senaryolara göre kurulmuş şirket işlemleri Gerçeğin aynısı evraklarla bilgisayarda kayıt Aynı firmanın genel ve ön muhasebesinin koordinasyonu Gerçek rapor uygulamaları